Société

Société

​Pou moun ki Brezil kap mande kijan yo kapab fè yon lèt pou voye bay fanmi yo.

 1) Wap ekri yon lèt de demand an pòtigè, lèt la dwe mansyone: non moun nan / ak nimero paspò a / ak adres / epi kisa moun sa ye pou ou, ou prale nan cartório ki tou prè kote w rete a pou w k al legalizel lèt la.

  2) wap fè foto kopi tout pyès ou yo an koulè. PASPÒ/CPF/REZIDANS/ COMPROVANTE ENDEREÇO.

3) comprovante endereço a se papye ki gen adres kay kote w rete a. 

4) ou prale ak tout kopi sa yo nan cartório pou yo ka legalize yo. 

5 ) apre sa wap pran tout papye sa yo ni lèt la wap voye pa DHL bay moun ou bezwen fè antre a pou li k al pran randevou anbasad brezil Ayiti a . 

Pa fè egoyis pataje mesaj la

Related posts

Leave a Comment