Societe

Societe

Amwalaye bon sole

Yon ti refleksyon souple.

Frédo SOLINO, ti nèg geto wa.

Mezanmi, bon nou pa konn konbyen moun k’ap touse, konbyen moun ki gen kò kraze, konbyen moun ki gen gwo fyèv ki rete chita lakay yo ki pa vle al lopital.

Mezanmi, nou pa konn konbyen moun k’ap mache nan lari ya san bezwen ak maladi KOWONA VIRIS la byen vag yo pa bay pyès moun regle anyen pou yo menm rele yo pap menm rele otorite yo menm.

Mezanmi, nou pa konn konbyen moun ki byen pòtan nan lari ya men ki gen Viris KOEONA a la san sentòm.

Mezanmi, annatandan nou gen 2 ka deklare paske MSPP fè tès pou moun sa yo, men pa janm bliye gen yon dividal ak yon latriye lòt moun k’ap flannen nan lari a ak Viris byen vag.

Men kèk ti konsèy Frédo SOLINO pote pou nou:

Lave men nou tanzantan pandan 20 segond ak dlo k’ap koule ak savon;

Kenbe distans nou ak tout moun;

Pa bay moun lamen;

Pa kole ak moun;

Rete lakay nou;

Pa sòti san bezwen;

Kenbe timoun nou yo sou kontwòl nou;

Ret vijilan;

Pa kite moun ki neglijan ap rantre sòti lakay nou paske se mèt kò ki veye kò;

Pratike tout konsin Otorite yo ak moun ki gen kalite ak konpetans pou sa;

Nou fè yon ti kanpe la pou moman sa, n’ap tounen ak lòt pawòl ankò.

Se yon koutwazi Platfòm: ” Futur Solino (FUSO) ” ak Radyo Tele Idantitew

Sete: Frédo SOLINO, ti nèg geto wa.

Related posts

Leave a Comment