Société

Société

Viza Regwoupman familyal

REPRIZ RANDEVOU

 Anbasad Brezil nan Pòtoprens pran plezi pou enfòme piblik la an jeneral ke randevou yo rekomanse pou demann viza Reyinyon Familyal la apati 12/03/2018, anba nouvo lwa migrasyon peyi Brezil la. Fòk randevou yo pran nan site web “Brazil Visa Application Center- BVAC” ki chita nan local Òganizasyon Entanasyonal Pou Migrasyon-OIM.
Kontrèman ak viza ki te bay déjà sou  ansyen lwa a, kote ke yo te konn peye yon frè US$200.00, nouvo viza Reyinyon Familyal sa yo gratis. Konsa, sèl frè w’ap gen pou’w bay la se ap yon frè pou sèvis la k’ap koute’w US$60.00 ke w’ap gen pou’w depoze sou kont OIM/BVAC nan Sogebank sou nimewo kont sa a : 2616027989.
Pou enfòmasyon ki konsène dokiman nesesè, randevou ak adrès BVAC/OIM la, klike la.
Randevou pou viza imanitè pou sitwayen ayisyen yo kanpe toujou.Yo ta dwe reprann nan yon ti tan toukout.
MESAJ INPOTAN:
Biwo ki resevwa demand viza Brezil yo ap fè tout moun konnen ke gen kèk endividi mal entansyone kap fè kont mal taye pou yo ka twonpe moun kap vinn mande viza yo. Pou yo ka vòlò aplikan yo pi byen, yo gen nan men yo yon bann feyè ki déjà tou ranpli ak move enfòmasyon. Epi yo ak tout fo fich ki gen yon fo so peye bank la sou yo ak yon fo nimewo sou li.
Nap priye tout moun pou sonje ke se sèl biwo ki rele BVAC la ki nan lokal OIM nan, ki responsab pou bay viza pèmanan espesyal la ak tout viza pou rasanbleman fanmi yo ki an Ayiti (VIPER) e se sou responsablite Anbasad Brezil en Ayiti li ye. Fòk nou pran anpil prekosyon avèk moun ke ni Biwo BVAC ni moun nan Anbasad la pa rekonèt.  Epi tou pa bay okenn lajan men nan men, ni tou pa depoze lajan nan lòt kont ki pa nimero kont ki ekri nan kote yo di « infomasyon sou demand viza yo – frè trètman ».
 

[10/3 14:36] ‪+55 65 8128-7126‬: http://haiti.iom.int/bvac/ht

[10/3 20:35] ‪+55 65 8128-7126‬: Pour demander un visa de regroupement familial (accueil humanitaire – VITEM XI) avec familles détentrices de visa humanitaire:
1) Passeport valable pour encore six (6) mois minimum, le jour du départ de l’intéressé, avec au moins deux (2) pages blanches 
2) Une (1) photo format passeport récente (3 x 4 cm) 
3) Extrait du casier judiciaire émis par la Direction Centrale de la Police Judiciaire d’Haïti- DCPJ (moins de trois mois), pour les personnes majeures
4) Extrait original d’acte de mariage et de naissance émis par les Archives Nationales (dûment légalisés par le Ministère des Affaires Étrangères, Parquet et Ministère de la Justice). En absence de l’Extrait d’acte de mariage, l’original de l’acte de concubinage sera accepté (dûment légalisé par le Ministère des Affaires Étrangères)
5) Copie lisible document brésilien prouvant que la personne vivant au Brésil détient une autorisation de résidence au Brésil
6) Déclaration sous serment que la personne vit au Brésil et est détentrice d’une autorisation prouvant qu’elle a la résidence brésilienne
7) Reçu original de paiement des frais du BVAC, d’un montant de 60.00$US par visa, sur le compte de l’OIM à la SOGEBANK n° 2616027989

Related posts

Leave a Comment