Société

Société

*Diskou PM Jean Henry Céant: Anverite mesye Nou lèd tout bon wi*

*lepresidentmagnekell@gmail.com*

Mwen regrèt ke PM Céant Joute anpil boul deyò, men sak plis konsènem se fasonl vle trete kesyon OUVRIYE yo.

PM, ou pagen pouw al chita avek patwon FAKTORI pouw wè si nou ta manyen kesyon *#Salè Minimòm* paske se pa yon kado nap fè OUVRIYE yo paske kòd travay la nan atik 137 li trete kesyon sa deja. M’ap mande tèt mwen eske se jire nou jire poun pa respekte lalwa ? Atik 137 kòd travay la klè poul di depi nivo mizè a atenn yon nivo de 10%, CSS la dwe ajiste salè a. Li pa di ogmante non, li di nou ajiste.

Men nou twò lèd mesye.. Nou pa santi nou wont malgre tout privilèj patwon yo deja jwenn kòm franchiz ak ekzonerasyon fiskal epi poun aplike lalwa poun chanje kondisyon de vi pòmalere k’ap bourike nan FAKTORI kounye a se chita poun al chita avek patwon kòm si se yon favè nap fè pèp la kòm si se pa yon bagay ke lalwa te deja bay yo kòm privilèj.

Ou pa li atik 35 konstitisyon an PM ? Lespri atik sa fè konprann finalite travay se pouw reponn a bezwen ou, bezwen fanmiw ak pou ede leta poul ede lòt moun. Ou panse avek 420 goud/ jou Yon pòmalere ap ka reponn a bezwen li e bezwen fanmi li ?

#Nou lèd vre mesye ! Antouka nou pral konsète avek tout sendika posib kòm moun kap defann dwa moun e dwa OUVRIYE an patikilye pou bay nou yon repons apwopriye

*Me Magnekell REGULUS*
Secrétaire exécutif SOS-DEMOCRATIE
(+509)3749-2130

Related posts

Leave a Comment