Société

Société

La voix des OUVRIERS

KI FINALITE TRAVAY MESYE DAM DIRIJAN ?

Me. Magnekell REGULUS

lepresidentmagnekell@gmail.com

Lèm fin poze kesyon #Ki finalite travay# @ dirijan nou yo, se lè sa m’ap reflechi ke meyè kote pou mouche Leta ka reponn mwen se atravè lwa li te vote nan palman an, pwomilge pa prezidan an e pibliye nan monitè. Otomatikman, mwen kouri al gade e m’al tonbe sou atik 35 konstitisyon an kote selon lespri atik sa m’ap rann mwen kont ke finalite Travay *se pouw ka reponn a bezwenw, bezwen fanmiw ak pou ede leta atravè taks e enpo ou yo poul ka ede lòt moun.*

E la mwen komanse pa poze kesyon men, Kòman yon OUVRIYE ka reponn avek bezwen li ak 420 goud/jou ? Koman yon OUVRIYE k’ap bourike andedan SONAPI Pòtoprens, SONAPI Karakòl, CODEVI Wanament elatriye ka reponn non selman a bezwen li men tou bezwen fanmi li avek 420 goud ? Koman y’ap fè ede leta pou leta ta ede lòt moun ? Antouka !

Aprè mwen fin li atik 35 konstitisyon an, mwen kontinye e m’al tonbe sou yon lòt liv yo rele #Kòd travay Ayisyen #, e se lè sa mwen pral tonbe endispoze lè jem pral tonbe sou atik 137 kote li klèman presize poul di,

depi nivo mizè a, nivo lavi chè a rive ou atenn 10%, otomatikman ògàn ki la pou ajiste salè a kise KONSÈY SIPERYÈ SALÈ A dwe kouri reyini pou yo ajistel. Atansyon wi, li pa di ogmante non, li di ajiste. Savle di, mete salè a nan yon nivo k’ap pèmèt travay la kenbe menm finalite a kise reponn a ansanm de bezwen ouvriye a malgre kou lavi a ogmante.Paske tout tout ajisteman vle di ogmante men tout ogmantasyon pa fòseman vle di ajiste.

Lèm fin li atik sa, mwen kouri tcheke dènye chif IHSI yo, mwen wè li dim ke nan moman w’ap li mesaj sa, nivo mizè a, nivo lavi chè a nan peyi a se 15.1%. Donk sa ta vle di, si peyi a ta gen yon prezidan ki nan tèt li se te pèp ki te metel o pouvwa tout bon vre avek vòt, se pa kòb patwon ki gen FAKTORI yo ki te enpoze pèp la li, li t’ap kouri rele minis afè sosyal li sil genyen e minis afè sosyal la ta kouri ekri Konsèy Siperyè Salè a pou mande aplike prese prese atik 137 kòd travay la e pran an kont lespri atik 35 konstitisyon an.Men se domaj!!!

Jis kilè na genyen yon leta de sèvis ?
Jiskilè na genyon leta ki sousye de sitwayen li ?
Jiskilè na gen de dirijan ki sansib pou pèp ki te vote yo ? Eske leta konnen ke FAKTORI yo se de sant esklav ? Eske leta konnen ke FAKTORI ap kase men OUVRIYE kap bourike chak 8 ou 15 jou pou pran kòb pou ONA e yo pa deklare tout bay ONA ? Pou dat map pale pawol sa nan peyi a sou tout radyo ak televizyon, men poukisa leta pa fè swivi ?

Si nou pa deside respekte dwa OUVRIYE yo genyen, menm jan nou konn fè fòmasyon pou yo pou aprann yo dwa yo nan tout peyi a, nou pral komanse pa anseye yo REVOLISYON WOUJ 1917 la ki te fèt nan peyi Larisi paske jwèt la paka kontinye jwe yon sèl bò.

Sak gen zòrèy pou tande, tande!!!!!!!!!

Me. Magnekell REGULUS
Sekrè egzekitif SOS-DEMOKRASI

Related posts

4 thoughts on “Société

 1. Title

  […]very couple of websites that come about to be in depth below, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

 2. Title

  […]Every once inside a although we select blogs that we read. Listed beneath are the newest internet sites that we pick […]

 3. Title

  […]below you will find the link to some internet sites that we think it is best to visit[…]

 4. Title

  […]very couple of websites that transpire to become in depth below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

Leave a Comment