Société

Société

​Noir d’Afrique: Ak Jèn Pou Jèn

Ribrik : KOUTPLIM

nan flannen sou fesbouk pou swiv batay ideyolojik kèk konfrè ap mennen pou byennèt la jenès

Hm tonbe sou yon mouvman, yon maryaj mezi plim, lapawòl ak ideyoloji

e se yon plezi pou mwen poum tanmen ribrik “Koutplim” pou semènn nan.

     Nan lakou fakilte Etnoloji, yon 17 oktob (dat senbolik nan listwa) 4 jèn te chwazi makonnen sosis yo Saviola Fortuné (Le Mot), Sebastien St Fleur (Double S) Mascary Dagobert (Ayiyi) Ricardo Regilus (Atoutfwa).  Apre plizyè analiz kit sosyo ekonomik ou kiltirèl,konjonktirèl elatriye marye ak yon vizyon mondyalis yo sevi ak plim yo kom zam pou yo asasinen konsyans mò kèk pèsonalite ki reprezante sistem pouryanis dappiyanp,yo slame sa yap viv,sa yo wè, nan tout rakwen peyi a soti site soley pase senmak bout nan majorite otel nan peyi e yo oganize anpil konferans deba pou bay jèn yo espas pou yo vin libere konsyans yo e konsa tou yo lanse pwosesis fomasyon la relev pou lot eslamè ka ranplase yo.

       Nou pral gen poun fè konesans,nan jou kap vini yo, ak “Plim Asasen” ki se yon pwojè ke refleksyon jèn yo sou trafik imen kap fèt an Afrik, menas gè,ak sitiyasyon aktyel mond lan.

     Se yon mouvman ki merite anpil jaret pou ankouraje travay jèn sa yo ki devwe e chwazi poze aksyon pou yo rive Chape lajenès.

 Carlheinz J.W.Pierre

 (509) 4463-6547                                         ekilibr5@gmail.com

Related posts

Leave a Comment