Politique

Politique

Reyaksyonm sou Lwa Chanm Depite a Vote Sou kesyon Salè Minimòm nan

Me Magnekell REGULUS
(+509)3749-2130
lepresidentmagnekell@gmail.com

4 Jou Aprèm te fin ekri yon tèks poum raple Leta a ke nivo Lavi chè a atenn yon nivo de 17%, e sou baz sa li gen nesesite Pou Ajiste Salè OUVRIYE yo….mwen t’ap vrèman pa koyeran sim pata salye ti kras Volonte Depite yo manifeste ki pouse yo Pou yon fwa Vote yon lwa Pou ogmante Salè minimòm nan kote enterè mas la TA ladanl.

Men mwen genyen kèk prewokipasyon

M’ap mande tèt mwen eske li enpotan poun te vote yon lwa sou pandan atik 137 kòd la trete kesyon sa deja se aplike li pa aplike ? Nan lwa pa nou an se ogmante nou mande ogmante alòske atik 137 kòd travay la pale de Ajisteman ki pi fò e plis annavantaj moun kap travay yo. Poukisa nou pa fòse egzekitif la aplike atik 137 kòd travay la ki di depi nivo lavi chè a atenn yon nivo de 10% CSS la dwe AJISTE Salè a… AJISTE wi mwen di se pa mete ti grabday yo konn mete a non……

Si Atik sa nan kòd travay la pa janm aplike ki garanti OUVRIYE yo genyen ke sa pral aplike ? Lè Pou lwa sa pase nan Sena e lè Pou prezidan an pwomilge li e voyel nan Minitè poul pibliye, eske nou paka pwofite menm Volonte sa si nou te genyenl tout bon vre nou pa fòse egzekitif la aplike atik 137 kòd travay la paske nivo mizè a, nivo lavi chè a li atenn 17% moun yo ap toufe mesye dam.

NB: Kòm mwen wè nou manifeste volonte poun vote yon lwa ki gen bèl entansyon, mwen swete tou nou ede egzekitif la fè fòs sou APPEID paske se inik moun ki deside eske yo dwe mete ou non yon santim sou Salè a. Nan faz nou nan mal la nou pa nan kanpe dèyè bwa tire wòch bagay salè a menm lè tout moun konnen li yo kenbel, se yon sèl Bawon ki se Apeid ki kontwole em envite depite yo fè fòs avek egzekitif la Pou fè Apeid vale aplikasyon atik 137 kòd travay la Sinon, OUVRIYE yo ap gen Pou fè gwo presyon sou ni nou kòm depite ni egzekitif la.

Me Magnekell REGULUS
Sekretè SOS-DEMOKRASI
(+509)3749-2130
lepresidentmagnekell@gmail.com

Related posts

Leave a Comment