Infos

Infos

Mwens pase 2 semèn depi moun Bainet sot resevwa prezidan an lakay yo, yon jèn ekolye 18 lane, elèv NS1 kolèj Wesleyen nan Bainet rive pèdi lavil pou yon ti kras oksijèn ak prezans yon enfimyè nan pi gwo sant sante komin nan.

Jèn ekolye sa a, Bendgy Jean ta pral pèdi lavil nan yon match football ki tap jwe nan Kad yon chanpyona entèskolè ke meri komin nan tap òganize. Malerezman sou tèren sa a pat gen prezans menm yon sekourism.

Jèn gason sa a ki te deja malad nan kè ta pral fè yon kriz kadyak sou tèren foutbòl la ki twouvel tou kole ak lopital Bainet a. Kouri lopital la avèl, menm yon sekouris Pat prezan andan an. Aprè plis pase 30mn sou yon ban nan lopital la, Bendgy Jean ta pral rann souf li pou 10 santim laswenyaj. Fòk nou siyale ke sa ta pral soulve kòlè popilasyon an, sa ki ta pral koz yo sakaje sant sante a anba kout wòch. Pou moman nap pale a, kadav Bendgy twouvel nan mòg lopital la.

Pou’n fini, fòk nou di ke anpil kesyon ap poze nan mitan popilasyon, tankou si yo malad sa pou yo fè? Ki pwochen moun kap gen pou pèdi lavil nan menm sikonstans la oubyen si pandan prezidan an te de pasaj nan komin nan li te gen yon tèt fè mal, ki kote li tap kouri ale?

Pou Radyo tele Idantitew,

Kolaboratè : RPDM depi Bainet.

Related posts

Leave a Comment