Editorial

Editorial

Editoryal JIPAs

sesou chen még yo wé pis

Nan lavi toujou gen wo, gen ba…
Men pou ki sa se ayiti ki pi mal?
Lé nou sonje travay ewo nou yo, tankou anri Kristof. Jan jak desalin, nou wé se yon nesesite pou nou kriye ansanm. Pou nap rele viv ayiti.

Kiyes ki ka ede nou jwenn jistis pou ayiti?
Kilé nap jwenn jistis pou ayiti?
Koman jenés la ka jwenn jistis?

Sin sonje pawòl simôn de bovwa (Simone de Beauvoir) ki di : “”sekré boné a se lé w ap viv menm janm ak tout moun””..
Kloch la sonnen, lé a rive yon moun dwe vini.
Kilé moun sa ap vini?
Wi!!! Yon moun ki mache, ki wé ki konprann, ki pa pral tatonnen épi ki konnen Jan moun dwe viv.
Se moun sa kap ede nou jwenn jistis pou ayiti..

Jistis pou ayiti (jipa) se yon pwojé sosyete jen ayisyen reve jwi prensip mache nan respé pou manman lwa peyi a..
Na sispann gade dèyè, na fé efò poun sòti nan ke kamyonét la. pou nou viv nan limyé.

Se yon revolisyon demokratik kap fèt nan mitan nou .
Kote je nou va louvri sou pwogré.
Pou nou wé devlopman, pou nou gen yon ayiti bél e pwospé.

** Jistis pou ayiti** se yon mouvman sosyal kote prensip égalité ap respekte.
kap ban nou peyi nou vle a ki pral konbat vye sistèm enjistis kap toupizi pép ayisyen.
JIPA ap ede nou jwenn peyi zanzét nou yo te goumen pou li a.

Ann kole zepôl nou, ann gonfle venn nou, ann kanpe ak jenés la pou nou kriye.**JISTIS pou AYITI**

Related posts

Leave a Comment