Culture

Culture

Eliasse Jameson

Mwen se ti grenn wòch
Ki lage nan wout kraze
Yo se gwo poulen cheval
Zago fann k ap galope
Sèl chans pa m
Se lè m antre
Nan zago yo
M pa janm dekwoke

Powèt revòlte
Poliglòt

Related posts

Leave a Comment