News

News
Diskou premye minis Jean-Henri Céant: 16/02/2019 Pèp Ayisyen, konpatriyòt nan tout 4 kwen peyi a, konpatriyòt ki nan dyaspora a, Frèm ak Sèm yo ; Sa fè 10 jou depi peyi a ap viv yon moman difisil, yon moman ki bay anpil kè sote ; Sa fè 10 jou depi timoun yo paka ale lekòl, lopital yo paka bay laswenyay,... Read More