Infos

Infos
Mwens pase 2 semèn depi moun Bainet sot resevwa prezidan an lakay yo, yon jèn ekolye 18 lane, elèv NS1 kolèj Wesleyen nan Bainet rive pèdi lavil pou yon ti kras oksijèn ak prezans yon enfimyè nan pi gwo sant sante komin nan. Jèn ekolye sa a, Bendgy Jean ta pral pèdi lavil nan yon match football ki tap jwe... Read More