Editorial

Editorial
Editoryal JIPAs sesou chen még yo wé pis Nan lavi toujou gen wo, gen ba… Men pou ki sa se ayiti ki pi mal? Lé nou sonje travay ewo nou yo, tankou anri Kristof. Jan jak desalin, nou wé se yon nesesite pou nou kriye ansanm. Pou nap rele viv ayiti. Kiyes ki ka ede nou jwenn jistis pou ayiti? Kilé... Read More