Infos

Infos

Se pa pou premye fwa Pierre Esperance ap fè konnen kel resevwa mesaj pou lanmò 28 desanm 2016.

Men kounya li vini ak yon lót rezon ankó ki pou ta fè kwè ke polisye Jimmy Cherizier (barbecue) ki be-zwen asasinel men fwa sa li gentan idantifye 2 moto san plak kap sikile pou tiyel, men li bliye bay koulè moto yo e kote li jwen sous enfomasyon sa.

Men Radyo Tele Idantitew dekouvri yon sous kita fè kwè se yon temwen lite fè tire pou pat temwanye kont li

Pierre Esperance Svp. Fon ti pale ak sosyete a de fiyel nòs ki se Geurna?

Geurna pat selman fiyel Pierre Esperance, lite ti boubout li tou.

Dosye sa vinn rive lajistis eke jij la mande fòk Geurna ta vinn temwanye, epi nan moman Geurna ap vini li resevwa 2 bal nan vant li, Geurna vinn mouri.

Ta sanble nan moman sa Pierre Esperance wè fiyèl li ki se mari Geurna epi li pran zizirit, el konnen li pran nan zizirit vre.

La sosyete se rezon sa kifè Pierre Esperance ap profite anonse lanmòl konsa, men lap profite mete chay la sou do polisye a Jimmy Cherizier (barbecue) paske gen dosye ki paka revele ankò men li pran frikat koz mari a ki ayiti.

www.radyoteleidantitew.com

Related posts

Leave a Comment